Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas

INFORMACIJA apie ,,Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB ,,Somlita“ J.Matulaičio a. 5 – 27, Vilnius, tel. +370 5 2302443, fak.: +370 5 23302444, el.paštas; info@somlita.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Riešės g. 4, Avižienių sen., Vilniaus r.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2016-06-23 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-6581, kad planuojamai ūkinei veiklai „Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas“ neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. Su informacija galima susipažinti PŪV užsakovo UAB „Somlita“ buveinėje J.Matulaičio a. 5 – 27, Vilnius, tel. +370 5 2302443, fak.: +370 5 23302444, el.pastas; info@somlita.lt

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo Departamento Vilniaus skyriui A.Juozapavičiaus g. 9 Vilniuje, tel.: 8 70668045,el.paštas: aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706068045, ir PŪV užsakovo UAB „Somlita“ buveinėje J.Matulaičio a. 5 – 27, Vilnius, tel. +370 5 2302443, fak.: +370 5 23302444, el.paštas: info@somlita.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.

2016-06-30

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *