Antrinių žaliavų perdirbimas

Mūsų įmonė daug dėmesio skiria panaudoto polietileno perdirbimui. Kadangi polietilenas yra sunkiai suyranti medžiaga, todėl jos perdirbimas vaidina labai svarbų aplinkosauginį vaidmenį, padeda taupyti pirmines žaliavas ir gaminti naują pakuotę bei kitus gaminius. Siekdama užtikrinti produkcijos iš antrinių žaliavų kokybę UAB “Somlita” 2005 m. įsigijo naują perdirbimo – plovimo liniją, daug dėmesio skiria personalo apmokymams.

Mūsų įmonė superka antrines polietileno žaliavas iš fizinių ir juridinių asmenų, yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre, bei yra įtraukta į turinčių teisę išrašyti  gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą.

DĖMESIO: Nuo 2013 metų sausio 1 dienos, įsigaliojus naujai LR Pakuotės atliekų tvarkymo įstatymo redakcijai, dokumentus, įrodančius pakuotės atliekų perdirbimo užduočių įvykdymą išduoda tik licenzijuotos organizacijos. UAB Somlita gali išduoti pakuotės atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus tik tuo atveju, jeigu klientas nori gauti dokumentą už savo reikmėms sunaudotą pakuočių atliekų perdirbimą. Šis dokumentas išduodamas tik fiziškai perduotam – priimtam pakuotės atliekų kiekiui.

 

Antrinių žaliavų pirkimo ir pardavimo vadovas
Andrius Pocius
Tel.: + 370 5 2302443
Mob.: +370 655 77534
Faks.: +370 5 2302444
El. paštas: andrius.pocius@somlita.lt