Uždaroji akcinė bendrovė “Somlita” 2018 m. spalio 10 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Įmonės gamybos procesų modernizavimas, didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“. Projekto tikslas – įsigyti inovatyvią technologinę įrangą su integruotais skaitmeniniais sprendimais ir taip prisidėti prie gamybos bazės atnaujinimo, pajėgumų ir darbo našumo didinimo, tiesioginės gamybos savikainos mažinimo. Projekto metu bus modernizuoti pagrindiniai gamybos procesai, įdiegta jų kontrolės ir stebėjimo sistema, kas gerins gaminių kokybę, mažins broko tikimybę ir gamybos proceso metu susidarančių atliekų kiekius.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto finansavimas – 952 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. spalio 10 d. iki 2020 m. sausio 31 d.