Nuo 1995 m. iki šiandien gamyba išaugo 10 kartų
1995

UAB „Somlita” įkūrimas

Plėvelių gamybą pradėjome nuo 1500 tonų produkcijos per metus.

2005

Nauja gamybos linija

Investavome į „Stretch“ plėvelės gamybos liniją, tai leido padidinti produkciją iki 7000 tonų per metus.

2015

Gamybos augimas

Investavome į antrinių žaliavų rūšiavimą ir jų granuliavimą, taip padidinome gamybą iki 15 000 tonų per metus.

2018

Veiklos efektyvumo didinimas

Uždaroji akcinė bendrovė “Somlita” 2018 m. spalio 10 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Įmonės gamybos procesų modernizavimas, didinant darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“. Projekto tikslas – įsigyti inovatyvią technologinę įrangą su integruotais skaitmeniniais sprendimais ir taip prisidėti prie gamybos bazės atnaujinimo, pajėgumų ir darbo našumo didinimo, tiesioginės gamybos savikainos mažinimo. Projekto metu bus modernizuoti pagrindiniai gamybos procesai, įdiegta jų kontrolės ir stebėjimo sistema, kas gerins gaminių kokybę, mažins broko tikimybę ir  gamybos proceso metu susidarančių atliekų kiekius.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto finansavimas – 952 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. spalio 10  d. iki 2020 m. sausio 31 d.

02
TIKSLAI
Mūsų tikslai

Kurdami produktus galvojame apie ateitį, kokioje norime gyventi

Suvokdami savo vaidmenį gamtoje, 2010 m. pakeitėme gamybos kryptį. Kasmet prisidedame prie gamtos išsaugojimo ir ekologinės pusiausvyros palaikymo – atliekame pilną polietileno pakuotės atliekų perdirbimo ciklą nuo plastiko atliekų rūšiavimo, plovimo iki naujų gaminių kūrimo. Įsipareigojame po savęs nepalikti tvano.

Kasmet vis daugiau antrinių žaliavų prikeliame naujam gyvenimui

Pirminės žaliavos
Antrinės žaliavos
Per metus perdirbame daugiau nei 10 000 tonų pakuočių atliekų.
Nuolat tobuliname veiklos procesus, plečiame ekonomines ir technines galimybes siekdami užtikrinti kuo mažesnį poveikį aplinkai.
Perdirbdami plastikines pakuotes prisidedame prie CO2 mažinimo.
Įgyvendiname nustatytus aplinkosaugos tikslus ir programas.
Partneryste su ES ir Lietuvos įmonėms
Sertifikuota produkcija
120 kvalifikuotų darbuotojų
80 % produkcijos eksportuojama į ES
03
TECHNIKA
Technika
04
PRODUKTAI
Produktai
Norite bendradarbiauti